سفارش تبلیغ
صبا

بــــــــــاران

...


نوشته شده در دوشنبه 97/8/14ساعت 10:29 عصر توسط بـــــــــــاران نظرات ( ) |

خوش آن ساعت که میرفتی و طاقت می رمید از من


تغافل ازتو می بارید وحسرت می چکید از من


خوش آن ساعت که هرگز بر مراد ما نبود ،اما 


نصیحتهای بی تابانه گاهی می شنید از من


خوش آن غیرت که می افزود بیدادش اگر گاهی


حدیث شکوه آمیزی به گوشش می رسید ازمن


 ز ذوق کشتن ما گرم خون گشتی و میدانم


که ممنونند فردای قیامت صد شهید از من


دلا امشب کجا بودی که محرم بودی و عرفی


چه زهر آلود نشتر ها به جانش می خلید از من

.

.

.

عرفی

 

 

 

...


نوشته شده در یکشنبه 97/8/13ساعت 11:5 عصر توسط بـــــــــــاران نظرات ( ) |

.....


نوشته شده در شنبه 97/8/12ساعت 12:13 عصر توسط بـــــــــــاران نظرات ( ) |

عکس نوشته

 

 

 

 

...


نوشته شده در جمعه 97/8/11ساعت 12:1 صبح توسط بـــــــــــاران نظرات ( ) |

عکس نوشته


نوشته شده در شنبه 97/8/5ساعت 12:33 صبح توسط بـــــــــــاران نظرات ( ) |

   1   2      >

 Design By : Pichak